Τιμοκατάλογος

Τα παρακάτω πακέτα αφορούν αγορά πακέτων ωρών εργασίας για υπηρεσίες που δεν είναι τιμολογημένες και αποτελούν υπηρεσίες κατά παραγγελία πελάτη.

⭐ Πακέτο 1: Pay as You Go – 50€/ώρα

Σε αυτό το πακέτο η χρέωση είναι ανά ώρα και διαμορφώνεται στα 50€ (+ΦΠΑ). Ελάχιστο ποσό ορίζονται τα 50€.

⭐Μηνιαίο Πακέτο – 150€

Πληρωμή κάθε μήνα και διαθέσιμες 5 ώρες μηνιαίως (σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθούν μεταφέρονται στον επόμενο μήνα) με ελάχιστη διάρκεια τους 12 μήνες.

⭐⭐Πακέτο 15 ωρών – 500€

15 διαθέσιμες ώρες εργασιών

⭐⭐⭐Πακέτο 30 ωρών – 1000€

30 διαθέσιμες ώρες εργασιών

⭐⭐⭐⭐Premium Πακέτο 100 ωρών – 4.000€

100 διαθέσιμες ώρες εργασιών

Σε κάθε πακέτο θα λαμβάνεις ενημέρωση για το ποιες ώρες & μέρες οι εργασίες σου είναι υπό κατασκευή. Με κάθε ολοκλήρωση επίσης θα λαμβάνεις ενημερωτικό email για το ποιες εργασίες έγιναν και την διάρκειά τους.

Τέλος, μέσω της πλατφόρμας πελατών, θα μπορείς να βλέπεις όλη την πληροφόρηση, όπως διαθέσιμες ώρες, τιμολόγια και εργασίες και ό,τι άλλο αφορά στον λογαριασμό σου.